ریل جرثقیل ویتال AGD Geared Trolley ( Drop Stop )
ریل جرثقیل ویتال APD Plain Trolley ( Drop Stop )
ریل جرثقیل ( ترولی ) دستی - زنجیری VITAL - AG Geared Trolley
ریل جرثقیل ( ترولی ) ساده VITAL - AP Plain Trolley
ریل جرثقیل (ترولی) دستی - زنجیری TOHO Running Geared Trolley GCL616 Type
ریل جرثقیل ( ترولی ) ساده TOHO - Plain Running Geared Trolley GCT616 Type for Lifting
ریل جرثقیل (ترولی) دستی-زنجیری TOHO - Running Geared Trolley Type M Type
ریل جرثقیل ( ترولی ) ساده TOHO - Plain Running Trolley Type M Type

درباره ما

ابزار و یراق دانشمند با مدیریت عباس بوژمهرانی از سال 1363 فعالیت خود را در صنعت سیم بکسل با هدف ارائه خدماتی متمایز آغاز نمود .

آخرین اخبار

11 اسفند 1395
11 دی 1389

موقعیت ما

Search