چاپ کردن این صفحه

  

Cargo Lashings According to EN 12195-2
 part lashings

Width, mm

System (breakload)

Webbing (MBL, kg)

25

1000

1400

25

1500

2100

35

2000

3100

35

3000

3100

50

4000

4800

50

5000

6000

50

5000

7500

75

10000

13500

60

14000

8500x2

 

Lashings with cambuckles 

Width, mm

System (breakload)

Webbing (MBL, kg)

25

700

1400

35

1000

3100

محصولات این گروه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید