پولیفت دستی Power Puller
پولیفت VITAL -V LEVER VR2 (0.8t - 6.3t )
پولیفت VITAL - NICE LEVER NR2 ( 0.8 t -9 t )
پولیفت VITAL - NICE LEVER NR2 ( 0.25 t - 0.5 t )
پولیفت TOHO - YAL Lever Block
پولیفت TOHO - K - II Lever Block
پولیفت TOHO - HSH - 616 - Lever Block
پولیفت TOHO - HSH - 620 - Lever Block

درباره ما

ابزار و یراق دانشمند با مدیریت عباس بوژمهرانی از سال 1363 فعالیت خود را در صنعت سیم بکسل با هدف ارائه خدماتی متمایز آغاز نمود .

آخرین اخبار

11 اسفند 1395
11 دی 1389

موقعیت ما

Search