تسمه بکسل دو سرقلاب
تسمه باربند
تسمه های تک لایه از 0/5 تن الی 6 تن
تسمه دوبل عرض 30 سانت 12 تن
تسمه دوبل عرض 25 سانت 10تن
تسمه دوبل عرض 20 سانت 8 تن
تسمه دوبل عرض 15 سانت 6تن
تسمه دوبل عرض 12.5 سانت 5 تن
تسمه دوبل عرض 10 سانت 4 تن
تسمه دوبل عرض 7/5 سانت 3 تن
تسمه دوبل عرض 5 سانت 2 تن
تسمه دوبل عرض 3 سانت 1 تن

درباره ما

ابزار و یراق دانشمند با مدیریت عباس بوژمهرانی از سال 1363 فعالیت خود را در صنعت سیم بکسل با هدف ارائه خدماتی متمایز آغاز نمود .

آخرین اخبار

11 اسفند 1395
11 دی 1389

موقعیت ما

Search