19x7 Compacted
32x7 Compacted
35x7 Compacted
37x7 Compacted
6x36 FC Compacted
6x36 IWRC Compacted
6x19 Seale FC Compacted
6x19 Seale IWRC Compacted
6x19 Filler FC Compacted
6x19 Filler IWRC Compacted

درباره ما

ابزار و یراق دانشمند با مدیریت عباس بوژمهرانی از سال 1363 فعالیت خود را در صنعت سیم بکسل با هدف ارائه خدماتی متمایز آغاز نمود .

آخرین اخبار

11 اسفند 1395
11 دی 1389

موقعیت ما

Search