اسنچ بلاک Mckissick Snatch Blocks ( 408 & 409 )
قلاب قرقره دوبل Steel Block With Roller Bearing Double Sheave
قلاب قرقره تک Steel Block With Roller Bearing Single Sheave
اسنچ بلاک Mckissick Snatch Blocks ( 430 - 431 - 407 )
اسنچ بلاک Mckissick Snatch Blocks ( 420 - 421 - 406 )
اسنچ بلاک Mckissick Snatch Blocks ( 418 - 419 - 404 )
Light Duty Cast Sided Snatch Blocks
Plate Sided Tailboard Block
اسنچ بلاک با شگل Plate Sided Snatch Blocks With Shackle
اسنچ بلاک با هوک Plate Sided Snatch Blocks With Hook

درباره ما

ابزار و یراق دانشمند با مدیریت عباس بوژمهرانی از سال 1363 فعالیت خود را در صنعت سیم بکسل با هدف ارائه خدماتی متمایز آغاز نمود .

آخرین اخبار

11 اسفند 1395
11 دی 1389

موقعیت ما

Search