1x19
6x7-FC
7x7
6x19-FC
7x19
6x19 Seale IWRC
6x19 Seale FC
6x19 Filler FC
6x19 Filler IWRC
6x36 FC
6x36 IWRC
6x37 FC
6x37 IWRC
QS 816 V(G)
EVOLUTION P9
PS 610 F
EXECUTION K3
114 S
EVOLUTION Q8
Q 810 V

درباره ما

ابزار و یراق دانشمند با مدیریت عباس بوژمهرانی از سال 1363 فعالیت خود را در صنعت سیم بکسل با هدف ارائه خدماتی متمایز آغاز نمود .

آخرین اخبار

11 اسفند 1395
11 دی 1389

موقعیت ما

Search